VENDÉGÜNK VOLT Dr. BENCZE JÓZSEF NAGYKÖVET ÚR

Január 26.-án, a Szervezet ujj székházában, munkatársai kiséretében, első vendégként tette meg nálunk bemutatkozó látogatásaát, Dr. Bencze József, Magyarország ujjonan kinvezett Szkopjei Nagykövete.
A találkozó során a „Teleház” tagsága bemutatta csaknem negyven évre visszanyúló nem hivatalos és 2003-tól kezdődő hivatalos történetét, célkitűzéseit és eddigi eredményeit.
A Szervezet tagsága külön köszönetét felyezte ki a Magyarország Nagykövetségétől eddig kapott támogatásért. A maga részéről, Nagykövet úr megköszönte a baráti fogadást, elégedettségét felyezte ki a találkozón elmondottak felől és biztositotta a Szervezet tagságát affelóól, hogy az együttműködés a továbbiakban is még eredményesebb és széleskörűbbek lesznek, mivel a Nagkövetség a Szervezetet partnerként kivánja kezelni.
A találkozó kereteiben a Teleház tagsága szerény ajándékokkal , de nagy hálával vett érzelgős bűcsűt Szabó Attilától, a Követség alkalmazottjától, aki többéves itteni szolgálat után, nyugdijjba visszavonult Magyarországra.