"A halottakhoz való hűség a legjobb jellemek sajátja"

November elsején Macedóniában is megemlékeztünk elhunyt szeretteinkről. A Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete, mint minden évben, idén is rendbe tette a Katolikus közös sírboltot. Közös gyertyagyújtással emlékeztünk szeretteinkre.
November első napja mindig szomorúságot rejt magában. Ekkor emlékezünk elhunyt szeretteinkre. Az eltérő naptárak miatt ez a nap nem számít munkaszüneti napnak Macedóniában. Ennek ellenére, a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete megemlékezett az elhunytakról. Mint minden évben, idén is közösen, és emlékezve rendbe tettük a Szkopje városában található katolikus közös sírboltot.

A Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete, kiemelt feladatának tekinti, hogy az országon területén lévő magyar, vagy a magyarsághoz kapcsolódó síremlékek rendezve legyenek.

Szkopje városán kívül a Prilep városában elhelyezett síremléket is megkoszorúztuk, ahol az I. világháborúban elesett honfitársaink nyugszanak. A koszorúzáson részt vettek a Macedóniában szolgálatot teljesítő magyar rendőr kontingens tagjai is.

"Meggyújtják a gyertyát, a láng felszökik, kinyújtózik. Örül, hogy életre keltették. Ráfekszik minden fuvallatra, légmozgásra, kihasználja azokat, tudván, milyen rövid az élete. S lassan elfogy, egyre szomorúbb, egyszersmind egyre kétségbeesettebb, végül már reszket, csapong, mielőtt belefúlna az olvadt viaszba." (Vavyan Fable)

Emléküket örökké megőrizzük.