Megemlékezés a Magyar szabadságharc kezdetének napjáról

A Makedóniában élő magyarok, 2010.03.13.-án hagyományosan megem-lékeztek március 15.- éről, az 1848-as burzsoá forradalom és az ezt követő szabadságharc kezdetének napjáról, amelyben a magyar nemzet egyenlőséget és szabadságot követelt maga számára az akkori Habsburg monarchia keretein belül.
A meghitt hangulatú, érzelmekkel telt ünnepségen jelen volt és felszólalt, a Magyar nagykövet Kékesi Ferenc és Zilahi László, a MEH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgató helyettese, jelen volt még Darko Angelov a Makedon Köztársaság ujjonan kinevezett Budapesti nagykövete, több makedóniában élő kis nemzetiségi közösség szervezetének képviselője, a Kis nemzetiségi csoportok jogaival foglalkoyó makedon kormányhivatal Igazgatója, valamint a magyar kultúra és történelem számos helybeli tisztelője.
A rövid művelődési program keretében a szervezet tegjai Petőfi vferseket olvastak magyar és nevezetes tagjuk, Paszkal Gilevszki forditásában- makedón nyelven, aki a makedon –Magyar irodalom kölcsönös bemutatása terén kifejtett munkásságáért tavaly magasrangú magyar állami kitüntetést érdemelt ki. A március 15.-i megemlékezés visszhangja a Makedon médiumokban.