BEMUTATKOZÓ LÁTOGATÁSON A MEH-BEN

A Szervezet elnöke 2009 október 12.-én, bemutatkozó látogatáson járt Budapesten, a Miniszterelnöki Hivatal, Nemzetpolitikai Főosztályán. Ez alkalommal fogadta őt, Dr.Zilahi László úr, Főigazgató helyettes. A találkozón Sutus József röviden beszámolt a Szervezet eddigi tevékenységéről, majd részletesebben ismertette a jövőben tervezett és már folyamatban lévő aktivitásokat. Beszámolójában, a Teleház elnöke külön kiemelte, hogy az elkövetkező időszakban, a már rendszeres klubbnapok és egyébb éves rendezvények további fenntartása mellett, a Szervezet elsősorban a második ás harmadik generációs, immár Makedóniában született magyar leszármazású fiatalokra kiván öszpon-tositani, pontosabban azok, magyar identitásának ujjáélesztésére és tovább-fejlesztésére, valamint a magyar kultúrát és történelmet tisztelő makedonoknak, a szervezet kereteibe történő tömöritésére és azoknak, a Teleház tevékenységébe történő bekapcsolására.
Zilahi Főigazgató helyettes úr különös érdeklődést fejtett ki a fenn emlitett prioritások megvalósitása érdekében inditott, magyar nyelvoktatási „Magyarul Mókásan” és a „Magyar gyökerek Makedóniában” elnevezésű projektek iránt, egyben kifelyezte készségét arra, hogy a Nemzetpolitikai Főosztály, elsősorban a szükséges technikai eszközök beszerzésére, anyagilag is támogassa azok megvalósitását.
A Főigazgató helyettes úr úgyszintén kedvezően fogadta a Szervezet alapokmányának azt a rendelkezését, mialapján a Balassy intézet mindenkori szkopjei magyar nyelvű lektora, egyben a Szervezet alelnöke is.
A találkozó végén, Sutus József megköszönte Zilahi úrnak a fogadást és az eddigi támogatást és egyben átnyújtotta neki a Szervezet 2009-2010 –es évi munkatervét, a „Magyar gyökerek Makedóniában” projekt eszmei részét, valamint a Teleház szervezet és a Vajdaségi Magyar Nemzeti Tanács közötti jövendő együttmúködésre szóló, 2009 augustusában aláirt Emlékeztető jegyzőkönyv egy másolatát.