MAGYAR GYÖKEREK MAKEDONIÁBAN

Felkutatni és dokumentálni azokat az élo nyomokat és sajátos béllyegeket, amelyeket bármely magyarok álltal lakott területről, Makedoniába vándorolt egyének hagytak itteni tevékenységeik folyamán közvetlenül vagy közvetve a makedón kultúrában, politikai életben, tudományban vagy bármi más téren.
- Video és hangfelvételek kiegészítésével, közvetlen módon dokumentálni, milyen módon és mekkora mértékben illeszkedtek be a makedoniába vándorolt magyarok ujj környezetükbe és milyen mértékben fogadták el makedoniát második hazájukként.
- megkísérelni felmérni a makedoniában letelepedett magyarok befolyásának méreteit a Makedon Köztársaság tudományára, művészetére és általában annak közéleti szféráira.
- Megfelelő tudományos módszerek alkalmazása segítségével rendszerezni és feldolgozni a begyűjtött anyagot és multi médiális formában, (nyomtatott szöveg, videó és hangfelvételek), makedón és magyar nyelven megjelentetni és megfelelő képpen bemutatni a makedón és magyar nyilvánosság előtt. telehaz galerija.


A PROJEKT CÉLJAI:


A makedoniai Magyarok Szervezete fatal tagjai számára lehetővé tenni, hogy felkutassák és dokumentálják magyar eredetüket, részletes tudomást szerezzenek azokról a körülményekről, amelyek hstásárs közeli őseik makedonia területére kényszerültek telepedni és ez álltal kiépüljön náluk multirtnikumi identitási tudatuk és felébredjen érdeklodésük a magyar kultúrával, nemzeti történelemmel és tudománnyal történő közeli megiskerkedés iránt. Multietnikumi eredetük felismerése és befogadása álltal, Fiatjaink helyben a multietnikumi tolerancia, a Makedon köztársaság területén élo számos etnikum közötti békés együttélés eszméjének hirdetőjévé és példaképévé vállhatnak, globális szemléletben pedig az EU egyik alapeszméjének, a multietnikumú társadalmak kiépítésének éllovasaivá fejlődhetnek. A fiatalok aktiv bevonásával a projekt dokumentumok kidolgozásába, lehetőséget nyernek arra, hogy elsajátítsák a különböző nemzetközi alapok pályázati keretein belül megkövetelt dokumentumok kidolgozásának folyamatát és alapelveit és az ijen módon szerzett képességeket hasznosítsák egyéb tereken is, jövendőbeli karriereik során is. A projekt szigorú tudományos módszereken alapuló levezetése álltal a fiataloknak lehetősége nyílik arra is, hogy megismerkedjenek a tudományos kutató munka során használatos alapvető módszerekkel, és az ilyen módon szerzett ismereteket, képesek legyenek felhasznál egyébb tudományos kutató tevékenységek és projektek megvalósításához is. A projekt multimédiális végtermékét megfelelőképpen bemutatni a makedón és magyar nyilvánosság a két állam tudományos és politikai életének képviselői előtt, azzal a céllal, hogy az általa szerzett tudatokat felhasználhassák a két nép és állam közötti kapcsolatok jövendőbeli továbbfejlesztéséhez és ápolásához. Végül, de nem utolsó sorban, a projekt, a fiatalok álltal történő megvalósításán keresztül, a Makedoniai Magyarok Teleház szervezete hosszútávon biztosítaná fennmaradását és szerepét a két nép és állam közötti hóviszonyok épitésében.

A PROJEKT MEGVALÓSITÁSA VÁRHATÓAN HASZNÁRA LEHET:


- A Makedoniai Magyarok Teleház Szervezetének
- A Magyar Köztársaság érdekelt minisztériumai nak és intézményeinek
- A Makedon Köztársaság érdekelt minisztériumai nak és intézményeinek
- A Makedon és Magyar Köztársaság területén létező egyéb nemzeti kissebségi csoportoknak, mint példa és tapasztalatforrás a hasonló projektek kidolgozásához és megvalósításához


A projekt csoport tagjai:


- Ermis Lafazanovski, néprajzkutató, - projekt vezető
- Klara Ilieva, közgazdász, több civil szervezet aktivistája
- prof Dr. Denko Skalovski, a szkopjei Szt. Ciril és Metodus egyetem filozofija és esztétikai filozófiai tanára
- Mr. Ljupco Mihajlovski
- Pápai Sarolta, a szkopjei Szt. Ciril és Metodus egyetem vendég magyar nyelvlektora
- Nikola Iliev, Informatikus
- Blagorodna Iliev, Orvos
- Irena Ilievska, Informatikus
- Vasil Iliev, Informatikus
- Hegyközy Mária, egyetemi hallgató
- Tamara Sutus, egyetemi hallgató
- Daniel Silegov, középiskolai tanuló
- Kristián Lafazanovski, középiskolai tanuló

TERVEZETT MEGVALÓSITÁSI IDŐ:


- 18 hónap
- a csoport felkészitése 2 hónap
- a projekt dokumentumok kidolgozása 2 hónap
- az anyagok begyűjtése 8 hónap
- az anyagok feldolgozása és rendszerelése 4 hónap
- a végtermék technikai kidolgozása és nyomatásra történő felkészitése 2 ónap.