MÓKÁSAN MAGYARUL

A PROJEKT CÉLJAI:


-Lehetőséget adni a Makedóniai Magyarok Teleház szervezetének Magyar leszármazású és Makedón tagjainak az alapfokú Magyar nyelvismeret elsalyátitását.
-Vidám, szórakoztató módszerekkel megismertetni és megkedveltetni a hallgatókkal a Magyar nyelv salyátosságait és elháritani az az álltalános megitélést, hogy a Magyar nyelv túlzottan nehéz és bonyolult a tanuláshoz,
-A nyelvoktatási programon keresztül alapismereteket adni a hallgatóknak a Magyar irodalom legkiemelkedőbb alkotóiról és azok életművéről, valamint a Magyar népi hagyományok és népművészetről,
-Megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásával segítségükre lenni a hallgatóknak, hogy rendszerezzék és feldolgozzák az előadott tananyagot és ezálltal számitógép alapú önoktatásra motiválni azokat akok tovább kivánják fejleszteni Magyar nyelvtudásukat, pl. az “e Magyarul”program használatával.
-a későbbiekben a legtehetségesebb hallgatóknak lehetővé tenni a legmagasabb szintű nyelvoktatást magyarországon, valamelyik ottani intézmény keretein belül, A Projekt már fut, 12 hallgatóval.
-Különösen jelentős az, hogy közöttük első izben 4 olyan hallgató is van, akik tiszta makedónok, tehát ezidáig nem volt rendszeres kapcsolatuk a Magyar nyelvvel.

A PROJEKT MEGVALÓSITÓI:

- Jozef Shutush

TERVEZETT MEGVALÓSITÁSI IDŐ:

- evente 9 hónap időtartamú programok.